Skrót najważniejszych informacji

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Noweko Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej („Administrator”).
  • Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest odpowiedzialne tworzenie treści i funkcjonalności serwisu internetowego w publikacjach elektronicznych wydawcy – Administratora
  • Podanie dodatkowych danych kontaktowych nie wskazanych w przepisach prawa (np. adresu e-mail) przetwarzane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie prawidłowego kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia.
  • Odbiorcą Twoich danych osobowych przetwarzanych w powyższym celu mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego i administracyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie czynności technicznych (np. serwis systemów IT i oprogramowania) oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem. Przetwarzaniem Twoich danych w zakresie serwisu internetowego Bioplasticsmagazine.pl zajmuje się także w imieniu Administratora subprocesor w/w Administratora Idee Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze („Subprocesor”).
  • Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Subprocesora i Odbiorców związanych z Administratorem, w zakresie niezbędnym do wykonania usług świadczonych przez te Podmioty dla Administratora.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane w powyższym celu będą przetwarzane aż do wygaśnięcia obowiązków w zakresie przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.
  • Masz prawo: żądania dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przeniesienia Twoich danych osobowych.
  • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: odo@bioplasticsmagazine.pl
  • Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.

Jakie dane osobiste zbieramy i jakie jest ich przeznaczenie

Formularze kontaktowe

Jeśli w formularzu kontaktowym zostawisz dane wymagane do wysłania Twojego zapytania, to użyjemy ich aby wrócić do Ciebie z odpowiedzią na zadane pytanie, zasygnalizowany problem, lub informację przesłaną przez Ciebie. Podanie dodatkowych informacji takich jak numer telefonu pomaga nam w szybszej reakcji na uwagi zawarte w korespondencji z formularza.

Formularz rejestracyjny i logowanie

Warunkiem korzystania z naszych publikacji (kolejnych wydań bioplasticsMAGAZINE w polskiej wersji językowej) jest dobrowolna rejestracja czytelnika. Aby rejestracja przebiegła pomyślnię należy w formularzu zamieścić dane takie jak: Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz Twoje prywatne hasło, które będzie służyć do logowania. Dodatkowo jako niewymagane informacje prosimy ze względu na kontakty biznesowe o podanie reprezentowanej firmy, stanowiska oraz lokalizacji w postaci miejscowości i województwa. Dane te służą Administratorowi do zbudowania bazy lojalnych czytelników publikacji wydawniczych. Dane z formularza rejestracyjnego nie będą przekazywane i gromadzone do zewnętrznych baz danych. Ponadto Twój adres e-mail i haslo będą służyć Ci do zalogowania i pobierania wydań bioplasticsMAGAZINE w wersji polskiej.

Uwaga – nie mamy dostępu do haseł użytkowników. Są one przechowywane w formie zaszyfrowanej. Jedyną formą dostępu do konta po zapomnieniu hasła, jest reset hasła.

Formularz sugestii wydarzeń branżowych

Korzystając z możliwości zasugerowania nam wydarzenia branżowego, musisz podać swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail. Nie wykorzystujemy tych danych w kampaniach reklamowych – są nam potrzebne w celu kontaktu zwrotnego w zakresie informacji o wydarzeniu, które proponujesz nam dodać do naszej bazy i wyświetlać na stronie.

Ciasteczka

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu Twoich informacji. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu.

Administratorzy strony mogą przeglądać i modyfikować albo skasować informacje osobiste użytkowników w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić).

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem Twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez Ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości Twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Dane nie są przesyłane, stanowią informacje poufne w zakresie administracji serwisu internetowego.