Organizacja Narodów Zjednoczonych zaleca biotworzywa jako trwałą alternatywę dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych.

10 stycznia

10 stycznia

Organizacja Narodów Zjednoczonych zaleca biotworzywa jako trwałą alternatywę dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych.

W połowie grudnia 2021 ONZ opublikowała raport oceniający trwałość rolniczych produktów z tworzyw sztucznych, w którym zaleca zastąpienie nieulegających biodegradacji, konwencjonalnych polimerów biodegradowalnymi polimerami biopochodnymi. „Z zadowoleniem przyjmujemy uznanie korzyści środowiskowych, jakie przynoszą produkty z biotworzyw”, skomentował François de Bie, przewodniczący European Bioplastics (EUBP). „Biopochodne i biodegradowalne folie do ściółkowania pomagają zarówno w zmniejszeniu zależności […] W połowie grudnia 2021 ONZ opublikowała raport oceniający trwałość rolniczych produktów z tworzyw sztucznych, w którym zaleca zastąpienie nieulegających biodegradacji, konwencjonalnych polimerów biodegradowalnymi polimerami biopochodnymi. „Z zadowoleniem przyjmujemy uznanie korzyści środowiskowych, jakie przynoszą produkty z biotworzyw”, skomentował François de Bie, przewodniczący European Bioplastics (EUBP). „Biopochodne i biodegradowalne folie do ściółkowania pomagają zarówno w zmniejszeniu zależności […]

W połowie grudnia 2021 ONZ opublikowała raport oceniający trwałość rolniczych produktów z tworzyw sztucznych, w którym zaleca zastąpienie nieulegających biodegradacji, konwencjonalnych polimerów biodegradowalnymi polimerami biopochodnymi. „Z zadowoleniem przyjmujemy uznanie korzyści środowiskowych, jakie przynoszą produkty z biotworzyw”, skomentował François de Bie, przewodniczący European Bioplastics (EUBP). „Biopochodne i biodegradowalne folie do ściółkowania pomagają zarówno w zmniejszeniu zależności od kopalnych źródeł węgla, wykorzystując w zamian węgiel odnawialny, jak i odgrywają cenną rolę w zmniejszaniu zanieczyszczenia gleby pozostałościami tworzyw sztucznych, co może mieć znaczący wpływ na wydajność rolnictwa”.
Badanie FAO koncentruje się na produktach rolniczych z tworzyw sztucznych stosowanych w szeregu różnych łańcuchów wartości. Jakościowa ocena ryzyka, która towarzyszy badaniu, analizuje 13 konkretnych produktów rolnych. „Co istotne, w przypadku sześciu z 13 ocenianych produktów, tworzywa biopochodne i biodegradowalne są zalecane jako preferowane zamienniki konwencjonalnych tworzyw sztucznych” – powiedział de Bie. Na liście rekomendowanych produktów znalazły się m.in. folie do ściółkowania, sprzęt wędkarski, nawozy powlekane polimerami, osłony i osłony drzew, sznurki podtrzymujące rośliny oraz impregnowane pestycydami torby do ochrony owoców.
Folie do mulczowania stanowią drugą co do wielkości część folii z tworzyw sztucznych stosowanych w rolnictwie. „Folie te, wykonane z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji w glebie, przynoszą znaczące korzyści tam, gdzie odzyskiwanie, recykling i ponowne wykorzystanie konwencjonalnych tworzyw sztucznych stanowi poważny problem. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby ulegały biodegradacji in situ, dzięki czemu mogą zostać wprowadzone do gleby po zbiorach” – wyjaśnia François de Bie. W przeciwieństwie do nich, szczególnie cienkie, nie ulegające biodegradacji folie do ściółkowania nie są wystarczająco zbierane i odzyskiwane, co może prowadzić do znacznego zanieczyszczenia plastikiem pól, na których są stosowane. Nawet jeśli konwencjonalne folie mulczujące są usuwane z pola, często są one silnie zanieczyszczone glebą i resztkami roślin, co hamuje proces recyklingu.
Komentując badanie Hasso von Pogrell, dyrektor zarządzający EUBP, powiedział: „EUBP z zadowoleniem przyjmuje wszystkie badania, takie jak to, które przyczyniają się do poprawy wiedzy na temat aktualnej sytuacji w zakresie danych. Branża biotworzyw nie jest w stanie dokonać tego samodzielnie, a w celu stworzenia odpowiedniej puli danych potrzebujemy również silniejszego wsparcia politycznego. W przypadku rynku europejskiego, Komisja Europejska powinna przewodzić wysiłkom mającym na celu ułatwienie i koordynację gromadzenia danych, aby uzyskać dokładniejszy obraz tego, gdzie stosowanie biotworzyw przynosi rzeczywiste korzyści w zmniejszaniu zanieczyszczenia konwencjonalnymi tworzywami sztucznymi”. W raporcie podkreślono również rolę dotacji na badania i innowacje jako środków napędzających nowe pomysły, które prowadzą do rozwoju nowych produktów. „Jednak samo finansowanie badań nie wystarczy. Potrzebne są również odpowiednie ramy polityczne dla tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, ulegających biodegradacji i nadających się do kompostowania, aby wykorzystać potencjał innowacyjny oraz gospodarcze, środowiskowe i społeczne korzyści, jakie te produkty przyniosą Unii Europejskiej” – podsumowuje von Pogrell.

Inne Aktualności

 • 14 października

  Konferencja bio!PAC już za niecałe 3 tygodnie. Düsseldorf oraz online.

  Większość opakowań jest używana tylko przez krótki okres czasu generując duże ilości odpadów. Dlatego tak ważne jest, aby opakowania wpisywały się w ekosystemy natury, a...

  Czytaj więcej

  14 października

 • 07 września

  Targi bio!TOY rozpoczęte!

  Po raz kolejny otwarto w Norymbergii hybrydowe targi bio!TOY Tworzywa sztuczne są najczęściej stosowanym materiałem do produkcji zabawek. Zarówno producenci zabawek, jak i dostawcy surowców...

  Czytaj więcej

  07 września

 • 28 grudnia

  Trwa zgłaszanie referatów na 13 Konferencję na temat materiałów biopochodnych

  Wszystkich zainteresowanych opublikowaniem wyników badań, innowacji produktowych bądź procesowych zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do organizatorów konferencji. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 29 stycznia 2021 r. Streszczenia...

  Czytaj więcej

  28 grudnia